Hegestand_about_2021

Om mig:

I gennem en årrække har jeg specialiseret mig i at arbejde med mennesker, der på den en eller anden måde har været eller stadig er udsat for psykisk vold.
 
I psykisk vold er du ofte blevet udsat for manipulation og projektioner, derfor er der en vigtig del af dette terapeutisk arbejde, at få adskilt hvad er dit og hvad er den andens i denne relation.
 
Jeg sætter også fokus på dine relationelle mønstre; har du tidligere erfaringer med denne type magtforhold som psykisk vold er?
 
Psykisk vold er et meget overset område, og desværre langt mere udbredt end man umiddelbart skulle tro.

I Danmark er vi først ved at få øje på denne problemstilling, og mit ønske er at støtte og styrke de mennesker, der oplever denne type af overgreb.

Således at de kan komme til at leve et meningsfuldt liv efter denne voldsomt nedbrydende relation.

Livet udfordrer os: Indre og ydre omstændigheder kan gøre, at vi mister lysten, styringen og meningen.

I mit professionelle liv er jeg optaget af, hvorledes mennesker kan komme til at leve det liv, der lige netop for dem skaber mening og værdi. Med afsæt i dine livsvilkår og drømme.

Måske glemte du at tage stilling til, hvorledes du ønskede at leve, og livet levede ligesom sig selv, med dig som passager?

Hvordan kan du igen blive kaptajn på dit skib, og hvordan får du sat, den kurs du ønsker?

Jeg er uddannet fra Århus Universitet, og er desuden udannet Krops-og Gestalt terapeut fra Institut for Gestaltanalyse i 2005, samt certificeret Mindfulness Instruktør fra Skolen for Anvendt Meditation i 2014. Kursus i ACT 2016. Efteruddannelse i Psykotraumatologi 2020.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, og autoriseret af Psykolog Nævnet.

Signe M. Hegestand. - Aut. Psykolog.

Psykoterapeut - Foredragsholder - TEDxspeaker2019 - Mindfulness Instruktør

Kystvejen 5D | 8000 Århus C. | CVR: 33791933 | TLF: +45 42 63 03 41 | kontakt@hegestand.dk

Signe M. Hegestand. - Aut. Psykolog.

Psykoterapeut - Foredragsholder - Mindfulness Instruktør

Mejlgade 42 1th. | 8000 Århus C. | CVR: 33791933 | TLF: +45 42 63 03 41 | kontakt@hegestand.dk

Signe M. Hegestand. - Aut. Psykolog.

Psykoterapeut - Foredragsholder - Mindfulness Instruktør

Mejlgade 42 1th. | 8000 Århus C. | CVR: 33791933 | TLF: +45 42 63 03 41 | kontakt@hegestand.dk

Signe M. Hegestand. - Aut. Psykolog.

Psykoterapeut - Foredragsholder - Mindfulness Instruktør

Mejlgade 42 1th. | 8000 Århus C. | CVR: 33791933 | TLF: +45 42 63 03 41 | kontakt@hegestand.dk

 

Signe M. Hegestand.

Aut. Psykolog.

Psykoterapeut

Foredragsholder

Mindfulness Instruktør

 

Mejlgade 42 1th. | 8000 Århus C.

CVR: 33791933  |  TLF: +45 42 63 03 41

kontakt@hegestand.dk

footer_logos4