Top_image

Bogen: "Psykisk Vold - Sådan kommer du videre" er på gaden nu

Bogen: "Psykisk Vold - Sådan kommer du videre" er på gaden nu

Bogen: "Psykisk Vold - Sådan kommer du videre" er på gaden nu

Bogen: "Psykisk Vold - Sådan kommer du videre" er på gaden nu

Alt for mange kvinder er udsat for psykisk vold.

Denne voldsform er den hidtil mest usynlige og hidtil mest oversete. Den psykiske vold viser sig ikke fra den ene dag til den næste. Den starter i det små og tager gradvist til i styrke med nedgøringer, kritik, sure miner, tavshed og trusler. I denne kolde haglbyge af mishagsytringer, bliver du måske mere og mere overbevist om, at det er dig egen skyld, at din partner trækker sig og ser på dig med et køligt blik.

Når du vender problemerne indad, risikerer du over tid at bIive mentalt nedbrudt, så du mister troen på dig selv og fremtiden. Dit selvværd lider skade, og jo længere tid, du er i det psykisk voldelige forhold, desto sværere er det for dig at komme ud af det og finde tilbage til dig selv.

Du risikerer i stedet at udvikle stress, angst, depression og PTSD – ligesom mange, mange andre kvinder i din situation.

Et psykisk voldeligt forhold starter ofte som en drøm, hvor du kan blive bombarderet med kærlighed, fremtidsplaner og håb. Måske har din partner fået dig til at føle dig hel. Denne følelse har du savnet dybt, og derfor udvikler du en psykisk afhængighed af ham og en frygt for at miste ham.

Denne bog er til dig, der har været - eller fortsat er - udsat for psykisk vold. Bogen sætter fokus på dig og den dysfunktionelle dans, du ubevidst er kommet til at deltage i.

I bogen inviterer psykolog Signe M. Hegestand dig med på en rejse gennem hele dit liv og ind i din fremtid. Med i rygsækken har Hegestand sine egne erfaringer med psykisk vold, sin professionelle indsigt og historier fra kvinder, der ligesom dig danser en ulige dans.

På rejsen får du indblik i, hvorfor netop du er endt i det kviksand, som et psykisk parforhold er. Du får inspiration og viden, så du kan ranke ryggen, og finde ud af, hvad der er op og ned, tilgive dig selv og din partner – samt skabe en sund, lys og gladere fremtid med større kærlighed til dig selv.

Når du har læst bogen, vil du vide med dig selv, at du alt for længe har ladet dig nøje med små krummer af kærlighed frem for at nyde en stor, kalorierig Othello-lagkage.

book

OM FORFATTEREN:

Signe M. Hegestand (f. 1974). Uddannet Cand. Psych. fra Aarhus universitet. Autoriseret af Dansk Psykolog Nævn. Uddannet psykoterapeut og Mindfulness Instruktør.

Hun har specialiseret sig i at arbejde med psykisk vold, og andre dysfunktionelle relationer. Signe M. Hegestand er fordragsholder og TEDxspeaker2019. 

Meditationslydfiler fra bogen:

Meditation med fokus på følelser:

Meditation-med-fokus-på-følelser.mp3


Meditatiom på selvmedfølelse:

Meditatiom-på-selvmedfølelse.mp3


Fokus på vejrtrækninge:

Fokus-på-vejrtrækningen.mp3

Lektørudtalelse,DBC. Af Sanne Mendel:

“En skræmmende øjenåbner af en bog, som kan anbefales. Bogen er pædagogisk skrevet, om som læser føler man sig holdt i hånden hele vejen igennem læsningen. Den lægger op til megen refleksion og forståelse.”Birgitte Raaberg Skuespiller og performancetræner

”En fængende, oplysende og brugbar bog, som afdækker de psykologiske mekanismer ved psykisk vold. Bogen kommer med konstruktiv indsigt i, hvordan man aflæser psykisk vold i sit forhold, og den giver kvalificeret hjælp til, hvordan man kan komme ud af det. Det er en styrke, at Signe M. Hegestand tør dele generøst ud af egne og klienters erfaringer. En velskrevet og vedkommende bog.”

Anmeldelse af Vitha Weitemeyer. Psykolog og forfatter til ”Forelsket i en drøm.”
 

I et forhold med psykisk vold udsættes man i en udstrakt grad for manipulation og systematisk nedgøring, og det skaber forvirring, angst og usikkerhed hos den krænkede part. Fra krænkerens side handler det om magt og kontrol, og denne kamp for at være den stærke i et forhold afspejler i virkeligheden svaghed hos krænkeren, som er skadet i sin egen selvfølelse.

Signe M. Hegestand har skrevet en bog, som er relevant for et stort antal mennesker, som lever eller har levet i forhold med psykisk vold. Det ved jeg fra min egen psykologpraksis, hvor jeg møder mange af dem. De fleste er kvinder. ’Psykisk Vold – sådan kommer du videre’ er en meget personlig bog, hvor forfatteren rundhåndet deler ud af sin egen erfaring, samtidig med, at hun bruger sin viden og erfaring som fagpsykolog.
For eksempel er bogen hjælpsom for dem, som oplever, at eks-kæresten flasher sit nye, ’lykkelige’ liv på de sociale medier. Disse klienter forfalder ofte til selvkritik og selvhad á la ’hun er åbenbart meget bedre’, ’jeg er ikke god nok’. Hvilket lige præcis er formålet med fremvisningen af det nye, fantastiske liv. At såre. Disse mennesker har brug for nogle medfølende og retledende ord på vejen, og det giver bogen dem ved at minde dem om, at de jo for pokker ikke var lykkelige i forholdet.

Bogen er i særdeleshed også hjælpsom for de kvinder, som har børn med en psykisk voldelig far. Igen viger Hegestand ikke tilbage for at øse af sit eget liv, og det gør bogen troværdig. ’Psykisk Vold’ er en letlæst bog, som er skrevet ud fra en intention om at hjælpe og støtte kvinder i en svær livssituation. Den tager læseren ved hånden med sin åbenhjertighed og sine mange gode råd og refleksioner. Blandt andet byder bogen på en værktøjskasse med meget konkrete anvisninger på, hvordan man tackler det at have børn med en psykisk voldelig eks-partner.

Hegestand er optaget af, hvilke valg, et menneske må tage for at bevæge sig i retning af meningsfuldhed og livsglæde. Det er vigtigt ikke at dyrke en offer-rolle, når man har været udsat for psykisk vold, men at man derimod arbejder på at blive herre i sit eget liv. Man skal ikke gøre den kærlighed, der var i det problematiske parforhold, forkert. Forfatteren understreger betydningen af at tilgive. Hvilket ikke er det samme som at acceptere grænseoverskridelser og svigt. At tilgive det utilgivelige er at give slip og dermed selv blive fri. Tilgivelse er et valg, og det er en proces.

Sidst i bogen reflekterer forfatteren over, om hun skulle have brugt sig selv som eksempel i det omfang, hun har valgt. Hun står ved sit valg. Dermed bryder hun et fremherskende tabu vedrørende selvudlevering blandt mange psykologer. Sidst i bogen reflekterer forfatteren over, om hun skulle have brugt sig selv som eksempel i det omfang, hun har valgt. Hun står ved sit valg. Dermed bryder hun et fremherskende tabu vedrørende selvudlevering blandt mange psykologer. Hendes egen hensigt har været at bryde tabuet om psykisk vold ved at beskrive det indefra.

Stor respekt for det. Om det er for meget, og om bogen er for personlig, kan der sikkert være mange meninger om. Men én ting er sikkert, og det er, at bogen er et godt redskab for mange mennesker i deres kamp for at frigøre sig fra undertrykkende og fastlåsende psykisk voldelige relationer.

’Psykisk Vold – sådan kommer du videre’ har fået en plads på bogreolen i min praksis, og jeg er meget glad for at kunne henvise til den.

 

Anbefaling fra Dansk Psykolog Forening. Af Merete Gudmand-Høyer, psykolog

I Psykisk vold – sådan kommer du videre formidler Signe Hegestand en grundig og omfattende viden om psykisk vold i parforhold. Bogen er delt op i overskuelige kapitler, som tilsammen kommer omkring relevant og omfattende viden om psykisk vold.

I bogens første kapitler defineres psykisk vold, magt, kontrol og manipulation. SH beskriver, hvordan volden kan genkendes, og hvor ødelæggende det er at blive udsat for dem.

Herefter beskrives voldens relation og dynamik og psykologiske mekanismer, som gør, at den voldsramte bliver så forvirret og usikker på sig selv. Her gennemgår SH bl.a. splitting, projektioner og de værdier, længsler og drømme, som kan fange og fastholde en i relationen.

Herefter ser SH ind i den indre dynamik, som kan fange mennesker ind i en voldelig relation, bl.a. barndomserfaringer, tilknytningsmønstre, overlevelsesstrategier, grænser, kærlighedserfaringer, skyld og skam.

Sidst bliver læseren hjulpet til at komme hjem til sig selv igen. Kapitlerne omfatter psykisk førstehjælp, egenomsorg, slippe offerrolle, tilgivelse samt at finde mening med livet og komme videre i ny kærlighedsrelation. Videre beskrives de udfordringer, som ofte kommer, når man bryder ud af det voldelige forhold. Volden fortsætter ofte efter forholdet, nu på nye måder, som bl.a. kan ramme fælles børn.

Bogen rundes af med anbefalinger af steder, hvor man kan få hjælp.

Bogens formål er at give solid viden om vold, voldsmekanismer, relation og ikke mindst om, hvordan man kommer videre. Bogen er skrevet i du-form til kvinder, da det oftest er kvinder, som bliver udsat for vold i parforhold.

SH er psykolog og har selv været i – samt brudt ud af – et psykisk voldeligt forhold. Som psykolog har hun lang erfaring med at arbejde med mennesker, som fanges i og bryder ud af voldelige forhold. SH illustrerer volden gennem mange cases samt egne oplevelser. Kombinationen af selvoplevet, cases, psykologisk viden og erfaring giver bogen en særlig styrke.

SH er formidler klart, at psykisk vold er uacceptabelt, men undgår omhyggeligt at fordømme voldsudøveren og bruger igennem hele borgen et neutralt sprog. Bogens formål er oplysning om voldens mekanismer, hvad man selv kan gøre for at undgå at komme i et voldeligt forhold, identificere volden, hvis man er i forholdet, samt hvordan man kommer ud og videre. Bogens neutrale og faglige beskrivelse giver bogen en tone, som får voldens uhygge til at træde meget klart frem.

Psykisk vold – sådan kommer du videre bliver udgivet i kølvandet på, at psykisk vold nu er strafbart i Danmark. Bogen indeholder værdifuld viden til at identificere psykisk vold, som ellers kan være meget subtil og svær at sætte ord på. Bogen indeholder således vigtige definitioner for både fagpersoner og mennesker i voldelige forhold. For at gøre noget ved volden, må man genkende og definere den.

Bogen henvender sig direkte til dig, som er udsat for psykisk vold og til alle fagpersoner, som møder mennesker i psykisk voldelige forhold. Psykisk vold forekommer i langt større grad, end vi normalt gør os klart. Volden er desuden ofte subtil og skjult. Bogens redskaber til at identificere psykisk vold vil således være relevant for alle fagpersoner i både omsorgs- og hjælpe- samt familieretssystemet.


 

Signe M. Hegestand. - Aut. Psykolog.

Psykoterapeut - Foredragsholder - TEDxspeaker2019 - Mindfulness Instruktør

Kystvejen 5D | 8000 Århus C. | CVR: 33791933 | TLF: +45 42 63 03 41 | kontakt@hegestand.dk

Signe M. Hegestand. - Aut. Psykolog.

Psykoterapeut - Foredragsholder - Mindfulness Instruktør

Mejlgade 42 1th. | 8000 Århus C. | CVR: 33791933 | TLF: +45 42 63 03 41 | kontakt@hegestand.dk

Signe M. Hegestand. - Aut. Psykolog.

Psykoterapeut - Foredragsholder - Mindfulness Instruktør

Mejlgade 42 1th. | 8000 Århus C. | CVR: 33791933 | TLF: +45 42 63 03 41 | kontakt@hegestand.dk

Signe M. Hegestand. - Aut. Psykolog.

Psykoterapeut - Foredragsholder - Mindfulness Instruktør

Mejlgade 42 1th. | 8000 Århus C. | CVR: 33791933 | TLF: +45 42 63 03 41 | kontakt@hegestand.dk

 

Signe M. Hegestand.

Aut. Psykolog.

Psykoterapeut

Foredragsholder

Mindfulness Instruktør

 

Mejlgade 42 1th. | 8000 Århus C.

CVR: 33791933  |  TLF: +45 42 63 03 41

kontakt@hegestand.dk

footer_logos4